เสนาธิการกองบิน ๑ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาการสร้างจิตสำนึกด้านการรักษาความปลอดภัย
    โดยมี ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธานในพิธี และกำหนดให้เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Star Fire ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑
 ...

 

     Security 1  Security 2  Security 3

 

     Security 4  Security 5  Security 6