พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๘ คน
และแต่งตั้งยศ จำนวน ๕ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒    
    โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีฯ ณ ห้องโถง กองบังคับการกองบิน ๑
 ...

 

      Wing1 1  Wing1 2  Wing1 3

 

         Wing1 4  Wing1 5  Wing1 6