เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ ๒๙ ปี

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครบ ๒๙ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารสุรพัฒน์ ๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 29th-SUT-Anniversary_ 1  29th-SUT-Anniversary_ 2  29th-SUT-Anniversary_ 3

 

  29th-SUT-Anniversary_ 4  29th-SUT-Anniversary_ 5  29th-SUT-Anniversary_ 6