รองผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกรมควบคุมปฏิบัติทางอากาศ
และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก ชัยณรงค์ พันธุ์เทศ รองผู้บังคับศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กรมควบคุมปฏิบัติทางอากาศ และคณะฯ จำนวน ๑๙ คน เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเหล่าทหารถ่ายรูป จำพวกทหารลาดตระเวนทางอากาศ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์  รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 air-patrol-visited_ 1  air-patrol-visited_ 2  air-patrol-visited_ 3

 

  air-patrol-visited_ 4  air-patrol-visited_ 5  air-patrol-visited_ 6