เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก อนันต์ ผาสุข เสนาธิการกรมพลาธิการทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการพลาธิการ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑...

 

 quarter-visited 1  quarter-visited 2  quarter-visited 3

 

  quarter-visited 4  quarter-visited 5  quarter-visited 6