เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๑

    พลอากาศตรี พงษ์อำนาจ ผ่านภพ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการสรรพาวุธ กองบิน ๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๒ และตรวจประเมินการควบคุมมาตรฐานการซ่อมบำรุง และความสมควรเดินอากาศสายงานสรรพาวุธ ณ กองบิน ๑ และหน่วยสมทบ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑...

 

 arm-visited 1  arm-visited 2  arm-visited 3

 

  arm-visited 4