กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓
เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก ธันยวัต ชูส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณะอาจารย์ และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ จำนวน ๒๖๓ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ ...

 

 OTS-visited 1  OTS-visited 2  OTS-visited 3

 

  OTS-visited 4  OTS-visited 5  OTS-visited 6

 

 OTS-visited 7  OTS-visited 8