พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ

    โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม จำนวน ๒๘๖ คน เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน ๑ ...

 

 Scout-Training-1-62 1  Scout-Training-1-62 2  Scout-Training-1-62 3

 

  Scout-Training-1-62 4  Scout-Training-1-62 5  Scout-Training-1-62 6

 

 Scout-Training-1-62 7  Scout-Training-1-62 8  Scout-Training-1-62 9

 

 Scout-Training-1-62 10  Scout-Training-1-62 11  Scout-Training-1-62 12