รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ...

 

 opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 1  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 2  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 3

 

  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 4  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 5  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 6

 

 opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 7  opening-ceremony-of-the-temporary-passport-office 8