กองบิน ๑ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓

    นาวาอากาศเอกหญิง วัชราภรณ์ เปาโรหิตย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ และนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๘๖ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ๑ กองบังคับการกองบิน ๑ และ โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ...

 

 nc-rtaf-visited 1  nc-rtaf-visited 2  nc-rtaf-visited 3

 

  nc-rtaf-visited 4  nc-rtaf-visited 5  nc-rtaf-visited 6

 

 nc-rtaf-visited 7  nc-rtaf-visited 8  nc-rtaf-visited 9

 

 nc-rtaf-visited 10