พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ รุ่นที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ
    โดยมี ลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม จำนวน ๒๙๙ คน เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือ กองบิน ๑
 ...

 

     Train 1  Train 2  Train 3

 

      Train 4  Train 5  Train 6

 

      Train 7  Train 8  Train 9

 

       Train 10  Train 11  Train 12