พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล กองบิน ๑ ได้ออกกำลังกาย มีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

 

 the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 1  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 2  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 3

 

  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 4  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 5  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 6

 

 the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 7  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 8  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 9

 

 the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 10  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 11  the-opening-ceremony-of-the-internal-sport 12