ผู้บังคับการกองบิน ๑ ทำการบินเครื่องบินแบบ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน

    นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมแสดงความยินดีแด่ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ที่ทำการบินเครื่องบินแบบ บ.ข.๑๙/ก (F-16) ครบ ๑,๐๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 J-KNIGTH-F-16-1000Hr 1  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 2  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 3

 

  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 4  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 5  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 6

 

 J-KNIGTH-F-16-1000Hr 7  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 8  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 9

 

 J-KNIGTH-F-16-1000Hr 10  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 11  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 12

 

 J-KNIGTH-F-16-1000Hr 13  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 14  J-KNIGTH-F-16-1000Hr 15

 

 J-KNIGTH-F-16-1000Hr 16