พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒ คน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 Ceremony-of-Decorating-the-Rank 1  Ceremony-of-Decorating-the-Rank 2  Ceremony-of-Decorating-the-Rank 3

 

  Ceremony-of-Decorating-the-Rank 4  Ceremony-of-Decorating-the-Rank 5  Ceremony-of-Decorating-the-Rank 6