พิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

    พลอากาศเอก ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และ Mr. Allan McKinnon PSM เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และกำลังพลในส่วนของกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม Star Fire ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑  ...

 

 THAI-BOOMERANG-19 1  THAI-BOOMERANG-19 2  THAI-BOOMERANG-19 3

 

  THAI-BOOMERANG-19 4  THAI-BOOMERANG-19 5  THAI-BOOMERANG-19 6

 

 THAI-BOOMERANG-19 7  THAI-BOOMERANG-19 8  THAI-BOOMERANG-19 9

 

 THAI-BOOMERANG-19 10  THAI-BOOMERANG-19 11  THAI-BOOMERANG-19 12