ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา กองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๗๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในงานวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๒ ครบรอบปีที่ ๗๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒
โดยมี พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ ณ พุทธศาสนสถาน ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ...

 

      army 1  army 2  army 3

 

       army 4  army 5  army 6

 

army 7  army 8