พิธีปิดการฝึกผสม THAI BOOMERANG 19

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ และ AVM Joe ‘Vinni’ Iervasi, AM Air Commander Australia เป็นประธานร่วมในพิธีปิดการฝึกผสม
THAI BOOMERANG 19
    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยกำลังพลในส่วนของกองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑
 ...

 

     

 

   

 

BOOMERANG19 2  BOOMERANG19 3  BOOMERANG19 4

 

BOOMERANG19 5  BOOMERANG19 6  BOOMERANG19 7

 

BOOMERANG19 8  BOOMERANG19 9  BOOMERANG19 10