พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๑๕ คน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑  ...

 

 promote 1  promote 2  promote 3

 

  promote 4  promote 5  promote 6

 

 promote 7  promote 8  promote 9