ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมาเยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ

    พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณพงศ์อุมา ดิษยะศริน นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะฯ เดินทางมาเยี่ยมอำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และ เรืออากาศเอกหญิง มานิดา ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 commander-in-chief-visited-farewell 1  commander-in-chief-visited-farewell 2  commander-in-chief-visited-farewell 3

 

  commander-in-chief-visited-farewell 4  commander-in-chief-visited-farewell 5  commander-in-chief-visited-farewell 6

 

 commander-in-chief-visited-farewell 7  commander-in-chief-visited-farewell 8  commander-in-chief-visited-farewell 9

 

 commander-in-chief-visited-farewell 10  commander-in-chief-visited-farewell 11  commander-in-chief-visited-farewell 12

 

 commander-in-chief-visited-farewell 13  commander-in-chief-visited-farewell 14