พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier League 2019 และ Wing 1 Senior Premier League 2019

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีปิด และมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศให้แก่ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Wing 1 Premier League 2019 และ Wing 1 Senior Premier League 2019 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก พิชญาณ อะสีติรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมกองบิน ๑ ...

 

 Wing-1-Premier-League-2019-closing 1  Wing-1-Premier-League-2019-closing 2  Wing-1-Premier-League-2019-closing 3

 

  Wing-1-Premier-League-2019-closing 4  Wing-1-Premier-League-2019-closing 5  Wing-1-Premier-League-2019-closing 6

 

 Wing-1-Premier-League-2019-closing 7  Wing-1-Premier-League-2019-closing 8  Wing-1-Premier-League-2019-closing 9

 

 Wing-1-Premier-League-2019-closing 10  Wing-1-Premier-League-2019-closing 11  Wing-1-Premier-League-2019-closing 12

 

 Wing-1-Premier-League-2019-closing 13  Wing-1-Premier-League-2019-closing 14  Wing-1-Premier-League-2019-closing 15

 

 Wing-1-Premier-League-2019-closing 16