พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งยศ จำนวน ๑๗ คน เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก นเรศ เยี่ยมสถาน รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องโถงกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

 promote-250962 1  promote-250962 2  promote-250962 3

 

  promote-250962 4  promote-250962 5  promote-250962 6

 

 promote-250962 7  promote-250962 8  promote-250962 9

 

 promote-250962 10  promote-250962 11