พิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธาน ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้กำลังพล กองบิน ๑ ได้ออกกำลังกาย มีความรักสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมกีฬาต่อต้านยาเสพติด

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

 

 closing-ceremony-for-sports-competitions 1  closing-ceremony-for-sports-competitions 2  closing-ceremony-for-sports-competitions 3

 

  closing-ceremony-for-sports-competitions 4  closing-ceremony-for-sports-competitions 5  closing-ceremony-for-sports-competitions 6

 

 closing-ceremony-for-sports-competitions 7  closing-ceremony-for-sports-competitions 8  closing-ceremony-for-sports-competitions 9

 

 closing-ceremony-for-sports-competitions 7  closing-ceremony-for-sports-competitions 8  closing-ceremony-for-sports-competitions 9