พิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานมอบของที่ระลึกในพิธีเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน ๑๗ คน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง BLUE SKY อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 retirement-ceremony 1  retirement-ceremony 2  retirement-ceremony 3

 

  retirement-ceremony 4  retirement-ceremony 5  retirement-ceremony 6

 

 retirement-ceremony 7  retirement-ceremony 8  retirement-ceremony 9

 

 retirement-ceremony 10  retirement-ceremony 11  retirement-ceremony 12

 

 retirement-ceremony 13  retirement-ceremony 14  retirement-ceremony 15

 

 retirement-ceremony 16