การตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

    นาวาอากาศเอก ชูเกียรติ พงษ์ถาวร หัวหน้ากองการศึกษา ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการทหารอากาศโยธิน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๒ ผลัดที่ ๑

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ สนามฝึก กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 training-examination 1  training-examination 2  training-examination 3

 

  training-examination 4  training-examination 5  training-examination 6

 

 training-examination 7  training-examination 8  training-examination 9

 

 training-examination 10  training-examination 11  training-examination 12