รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล
เนื่องในวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันสถาปนาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครบรอบ ๓๐ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ ๒ ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 161062 1  161062 2  161062 3

 

  161062 4  161062 5