พิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐
ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ สังกัดกองบิน ๑ พร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้แก่ทหารกองประจำการที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์ สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ บริเวณลานจอดข้างหอบังคับการบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
 ...

 

    One 1  One 2  One 3

 

    One 4  One 5  One 6

 

One 7  One 8