กองบิน ๑ ต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๒ โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, และนาวาอากาศโท ปริญญา  ดอกไม้ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ...

 

 welcome-new-soldiers 1  welcome-new-soldiers 2  welcome-new-soldiers 3

 

  welcome-new-soldiers 4  welcome-new-soldiers 5  welcome-new-soldiers 6

 

 welcome-new-soldiers 7  welcome-new-soldiers 8  welcome-new-soldiers 9

 

 welcome-new-soldiers 10  welcome-new-soldiers 11