พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูงทองสัมพันธ์ กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีระเบียบวินัยต่อผู้อาวุโส รู้จักการเสียสละและสร้างความเข้าใจอันดี ให้เกิดขึ้นระหว่างศิษย์เก่านักเรียนจ่าอากาศทุกรุ่น และศิษย์เก่าโรงเรียนทหารอื่น ๆ สังกัด กองบิน ๑

   โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ และ ข้าราชการ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสนามฟุตบอล กองบิน ๑ ...

 

 atts-sport-day 1  atts-sport-day 2  atts-sport-day 3

 

  atts-sport-day 4  atts-sport-day 5  atts-sport-day 6

 

 atts-sport-day 7