พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ณ วัดใหม่รวมจิต ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ครอบครัวกองบิน ๑ และ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
  โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑, เรืออากาศเอกหญิง มานิดา  ศุภวงศ์ รักษาการประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมประกอบพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี กองบิน ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดใหม่รวมจิต ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จว.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ...

 

 kathin-merit-making-ceremony 1  kathin-merit-making-ceremony 2  kathin-merit-making-ceremony 3

 

  kathin-merit-making-ceremony 4  kathin-merit-making-ceremony 5  kathin-merit-making-ceremony 6

 

 kathin-merit-making-ceremony 7  kathin-merit-making-ceremony 8  kathin-merit-making-ceremony 9

 

 kathin-merit-making-ceremony 10  kathin-merit-making-ceremony 11