เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ DAE Mobile Training Team ร่วมทำ Work shop
การปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ณ กองบิน ๑

    พลอากาศโท ภาณุวัชร์  เปี่ยมศรี เจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ ฯ ร่วมทำ Work shop การปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ณ กองบิน ๑ โดยมี นาวาอากาศเอก  ภาสกร ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท นคช  สุหร่าย รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๑ และข้าราชการ ร่วมทำ Work shop ณ ห้องประชุมแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ...

 

 DAE-mobile-training-team 1  DAE-mobile-training-team 2  DAE-mobile-training-team 3

 

  DAE-mobile-training-team 4  DAE-mobile-training-team 5  DAE-mobile-training-team 6

 

 DAE-mobile-training-team 7  DAE-mobile-training-team 8  DAE-mobile-training-team 9