ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ร่วมการประชุมฯ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑
 ...

 

 general-meeting-of-savings-cooperatives 1  general-meeting-of-savings-cooperatives 2  general-meeting-of-savings-cooperatives 3

 

  general-meeting-of-savings-cooperatives 4  general-meeting-of-savings-cooperatives 5  general-meeting-of-savings-cooperatives 6

 

 general-meeting-of-savings-cooperatives 7