ประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ เข้ารับฟังประชาสัมพันธ์การฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในการดำเนินกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ กองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม BLUE SKY กองบิน ๑ ...

 

 funeral-assistance 1  funeral-assistance 2  funeral-assistance 3

 

  funeral-assistance 4  funeral-assistance 5  funeral-assistance 6

 

 funeral-assistance 7  funeral-assistance 8  funeral-assistance 9

 

 funeral-assistance 10  funeral-assistance 11