ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน วิทยุการบิน มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการแข่งขัน “วิทยุการบิน” มินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสให้แก่เยาวชนของชาติแสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอล และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติด ณ ศูนย์การค้า เทอร์มินอล ๒๑ โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 1  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 2  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 3

 

  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 4  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 5  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 6

 

 aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 7  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 8  aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 9

 

 aviation-radio-mini-volleyball-royal-cup-competition 10