ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพล กองพันสวนสนามที่ ๒๒ กรมสวนสนามที่ ๖ ซึ่งจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมการฝึก และให้โอวาทแก่กำลังพล กองพันสวนสนามที่ ๒๒ กรมสวนสนามที่ ๖ ซึ่งจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ที่จะเข้ารับการฝึกรวมการที่กองบิน ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 check-out-the-training 1  check-out-the-training 2  check-out-the-training 3

 

  check-out-the-training 4  check-out-the-training 5  check-out-the-training 6

 

 check-out-the-training 7  check-out-the-training 8  check-out-the-training 9

 

 check-out-the-training 10