ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่ในส่วนของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศโท ปริญญา ดอกไม้ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ร่วมตรวจเยี่ยม ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ ...

 

 visiting-the-new-military-training-unit 1  visiting-the-new-military-training-unit 2  visiting-the-new-military-training-unit 3

 

  visiting-the-new-military-training-unit 4  visiting-the-new-military-training-unit 5  visiting-the-new-military-training-unit 6

 

 visiting-the-new-military-training-unit 7  visiting-the-new-military-training-unit 8  visiting-the-new-military-training-unit 9

 

 visiting-the-new-military-training-unit 10  visiting-the-new-military-training-unit 11  visiting-the-new-military-training-unit 12

 

 visiting-the-new-military-training-unit 13  visiting-the-new-military-training-unit 14