พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองบิน ๑ โอเพ่น ครั้งที่ ๑

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง กองบิน ๑ โอเพ่น ครั้งที่ ๑ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาเปตองกองบิน ๑ ...

 

 petanque-competition 1  petanque-competition 2  petanque-competition 3

 

  petanque-competition 4  petanque-competition 5  petanque-competition 6

 

 petanque-competition 7  petanque-competition 8  petanque-competition 9

 

 petanque-competition 10  petanque-competition 11  petanque-competition 12