วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    พลตรี ชำนาญ ช้างสาต ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๒ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ และ นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 thaindc-visited 1  thaindc-visited 2  thaindc-visited 3

 

  thaindc-visited 4  thaindc-visited 5  thaindc-visited 6

 

 thaindc-visited 7  thaindc-visited 8  thaindc-visited 9

 

 thaindc-visited 10  thaindc-visited 11  thaindc-visited 12

 

 thaindc-visited 13  thaindc-visited 14  thaindc-visited 15