ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสื่อสาร ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถงกองบังคับการ กองบิน ๑  ...

 

 giving-a-speech-to-atts 1  giving-a-speech-to-atts 2  giving-a-speech-to-atts 3

 

  giving-a-speech-to-atts 4  giving-a-speech-to-atts 5  giving-a-speech-to-atts 6