พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 1  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 2  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 3

 

  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 4  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 5  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 6

 

 promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 7  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 8  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 9

 

 promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 10  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 11  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 12

 

 promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 13  promote-the-rank-of-noncommissioned-officers 14