โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

    นาวาเอก ภานุ  รัตนนันทวาที รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๐ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑...

 

 ncsc-visited 1  ncsc-visited 2  ncsc-visited 3

 

  ncsc-visited 4  ncsc-visited 5  ncsc-visited 6

 

 ncsc-visited 7  ncsc-visited 8  ncsc-visited 9

 

 ncsc-visited 10  ncsc-visited 11  ncsc-visited 12