กองบิน ๑ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่า ตามคู่มือฝึกพระราชทาน

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการชั้นสัญญาบัตร กองบิน ๑ ฝึกทบทวนท่ามือเปล่าตามคู่มือฝึกพระราชทาน โดยทำการฝึกพร้อมกับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และหน่วยกองทัพอากาศทั่วประเทศ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ ...

 

    F1 001   F1 002  F1 003

 

    F1 004   F1 005   F1 006

 

    F1 007   F1 008   F1 009

 

    F1 010   F1 011   F1 012

 

    F1 013   F1 014   F1 015

 

     F1 016