ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าสรรพวุธ ในโอกาสเข้ารับการฝึกงานในหน้าที่ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณห้องโถงกองบังคับการ กองบิน ๑ ...

 

 atts-armament-apprentice 1  atts-armament-apprentice 2  atts-armament-apprentice 3

 

  atts-armament-apprentice 4  atts-armament-apprentice 5  atts-armament-apprentice 6

 

 atts-armament-apprentice 7  atts-armament-apprentice 8