พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 promote 1  promote 2  promote 3

 

  promote 4  promote 5  promote 6

 

 promote 7  promote 8  promote 9

 

 promote 10  promote 11  promote 12

 

 promote 13  promote 14  promote 15