พิธีรับมอบแผ่นอักขระจากพระมหาเถระ สายกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ รับมอบแผ่นจารอักขระ ทอง เงิน นาก จากพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (หลวงปู่ใหญ่ วัดสุทธจินดาวรวิหาร) เพื่อร่วมสร้างพระพุทธศาสดาประชานาถ ถวายเป็นพระราชกุศลฯ และ ๑๐๐ ปี “เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ” พระบิดากองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ...

 

 100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 1  100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 2  100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 3

 

  100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 4  100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 5  100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 6

 

 100-years-Prince-Chakrabongse-Phuwanat 7