คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธจินดา เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๑ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงเรียนวัดสุทธจินดา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑๗๐ คน เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายสรุป แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ กองบิน ๑ และบริเวณลานจอดหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 watsutha-school-visited 1  watsutha-school-visited 2  watsutha-school-visited 3

 

  watsutha-school-visited 4  watsutha-school-visited 5 

 

 watsutha-school-visited 7  watsutha-school-visited 8  watsutha-school-visited 9