พิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี ณ ห้องโถง อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 promote-111262 1  promote-111262 2  promote-111262 3

 

  promote-111262 4  promote-111262 5  promote-111262 6

 

 promote-111262 7  promote-111262 8  promote-111262 9

 

 promote-111262 10  promote-111262 11