โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๑

   พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๔ เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุปร่วม Star Fire กองบิน ๑ และบริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 acsc-visited 1  acsc-visited 2  acsc-visited 3

 

  acsc-visited 4  acsc-visited 5  

 

 acsc-visited 7    acsc-visited 9

 

 acsc-visited 10  acsc-visited 11  acsc-visited 12

 

 acsc-visited 13  acsc-visited 14  acsc-visited 15

 

 acsc-visited 16  acsc-visited 17  

 

 acsc-visited 19  acsc-visited 20