กรมจเรทหารอากาศ ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก สักรินทร์  สาพิมาน รองเจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๑ ...

 

 inspec-check-up 1  inspec-check-up 2  inspec-check-up 3

 

  inspec-check-up 4  inspec-check-up 5  inspec-check-up 6

 

 inspec-check-up 7  inspec-check-up 8  inspec-check-up 9