ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการ
ในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๓

   พลอากาศเอก เสนาะ  พรรณพิกุล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางมามอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ ผู้ปฎิบัติราชการในหน่วยสนามและชายแดน ประจำปี ๖๓ เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

    โดยมี นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้อง Blue Sky อาคารธูปะเตมีย์ กองบิน ๑ ...

 

 giving-a-new-year-gift 1  giving-a-new-year-gift 2  giving-a-new-year-gift 3

 

  giving-a-new-year-gift 4  giving-a-new-year-gift 5  giving-a-new-year-gift 6

 

 giving-a-new-year-gift 7  giving-a-new-year-gift 8  giving-a-new-year-gift 9

 

 giving-a-new-year-gift 10  giving-a-new-year-gift 11  giving-a-new-year-gift 12

 

 giving-a-new-year-gift 13  giving-a-new-year-gift 14  giving-a-new-year-gift 15

 

 giving-a-new-year-gift 16