รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

    นาวาอากาศเอก ภาสกร  ไชยกำเนิด รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าหอบังคับการบิน กองบิน ๑ ...

 

 welcome-rta 1  welcome-rta 2  welcome-rta 3

 

  welcome-rta 4  welcome-rta 5  welcome-rta 6